دوره “فیزیک نوابغ” : دهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان
فیزیک کنکور همیشه برای کنکوری ها یه چالش بخصوص داشته و هر سال عموما با یه سروپرایز خاصی ظاهر میشه…
124
900,000 تومان

دما و گرما

5.00 1 رای
300,000 تومان
محتوای دوره متفاوت آموزش ببینید تا متفاوت نتیجه بگیرید دما و گرما ویدئو قسمت اول پیش نمایش مشاهده این بخش…
109
300,000 تومان

ویژگی های فیزیکی مواد

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
محتوای دوره متفاوت آموزش ببینید تا متفاوت نتیجه بگیرید ویژگی های فیزیکی مواد ویدئو قسمت اول پیش نمایش مشاهده این…
414
300,000 تومان

کار، انرژی و توان

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
محتوای دوره متفاوت آموزش ببینید تا متفاوت نتیجه بگیرید کار، انرژی و توان ویدئو قسمت اول پیش نمایش مشاهده این…
98
300,000 تومان

فیزیک و اندازه گیری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
محتوای دوره متفاوت آموزش ببینید تا متفاوت نتیجه بگیرید فیزیک و اندازه گیری ویدئو قسمت اول پیش نمایش مشاهده این…
70
300,000 تومان