35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” : دهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 585,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

121
900,000 تومان 585,000 تومان
35%
تخفیف

دما و گرما

5.00 1 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

109
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

ویژگی های فیزیکی مواد

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

414
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

کار، انرژی و توان

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

98
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

فیزیک و اندازه گیری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

70
300,000 تومان 195,000 تومان