35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” :یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 585,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

107
900,000 تومان 585,000 تومان
35%
تخفیف

الکتریسیته ساکن

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 227,500 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

137
350,000 تومان 227,500 تومان
35%
تخفیف

مغناطیس و القا

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 227,500 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

125
350,000 تومان 227,500 تومان
35%
تخفیف

الکتریسیته جاری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 227,500 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

110
350,000 تومان 227,500 تومان