100%
تخفیف

40 درصد فیزیک کنکور در 4 ساعت

5.00 4 رای
150000 – رایگان!

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

1,028
150000 – رایگان!
35%
تخفیف

دوره جامع مشاوره زیر 1000 : یازدهم تجربی

5.00 1 رای
1,100,000 تومان 715,000 تومان

این توضیح امتحانی است

133
1,100,000 تومان 715,000 تومان
35%
تخفیف

دوره جامع مشاوره زیر 1000 : دهم تجربی

3.00 1 رای
1,100,000 تومان 715,000 تومان

این توضیح امتحانی است

114
1,100,000 تومان 715,000 تومان
35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” :دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 585,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

79
900,000 تومان 585,000 تومان
35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” :یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 585,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

107
900,000 تومان 585,000 تومان
35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” : دهم

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 585,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

121
900,000 تومان 585,000 تومان
35%
تخفیف

حفظیات فیزیک کنکور

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان 64,350 تومان

این توضیح امتحانی است

242
99,000 تومان 64,350 تومان
100%
تخفیف

دوره انتخاب رشته از فرش به عرش !

بدون امتیاز 0 رای
300000 – رایگان!

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

1,007
300000 – رایگان!
35%
تخفیف

دوره “فیزیک نوابغ” جامع کنکور

5.00 3 رای
1,900,000 تومان 1,235,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

477
1,900,000 تومان 1,235,000 تومان
35%
تخفیف

دوره جامع مشاوره زیر 1000 : کنکوری ها (جامع)

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان 845,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

238
1,300,000 تومان 845,000 تومان
35%
تخفیف

دما و گرما

5.00 1 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

109
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

ویژگی های فیزیکی مواد

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

414
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

کار، انرژی و توان

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

98
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

فیزیک و اندازه گیری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

70
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

فیزیک اتمی و هسته ای

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

87
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

151
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

نوسان و موج

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

181
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

حرکت روی خط راست

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

111
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

الکتریسیته ساکن

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 227,500 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

137
350,000 تومان 227,500 تومان
35%
تخفیف

مغناطیس و القا

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 227,500 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

125
350,000 تومان 227,500 تومان