35%
تخفیف

فیزیک اتمی و هسته ای

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

87
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

150
300,000 تومان 195,000 تومان
35%
تخفیف

حرکت روی خط راست

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 195,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:تیپ تست های احتمالی کنکور

111
300,000 تومان 195,000 تومان